شماره حساب ها

کلیه حساب های بانکی ، بنام آقای توفیق لویمی مدیریت محترم سایت می باشد.

در هنگام واریز یا انتقال وجه مورد نظر خود از طریق خودپرداز یا غیره… لطفا دقت فرمایید که شماره حساب و نام صاحب حساب و بانک مقصد را بدرستی بررسی کرده و سپس اقدام به واریز مبلغ فرمایید . چنانچه به دلایلی عملیات پرداخت در صورت اشتباه به حساب غیر از جانب شما خواهد بود ، عرفان میکس هیچگونه مسولیتی در قبال مبلغ واریز شده به حساب غیر را نخواهد داشت.

 

شماره کارت بانک ملت6104337443252307
شماره کارت بانک ملی6037997549780568
شماره کارت بانک پارسیان6221061071611067
شماره کارت بانک پاسارگاد5022291090614502