فیلتر Natural Density = ND چیست؟

انتشار : 1395/06/09 بازدید : 4303 دیدگاه : 0

فیلتر Natural Density = ND چیست؟

 

فیلتر Natural Density = ND چیست؟

این فیلتر ها به فیلترهای خاکستری معروفند و تمام طول موجها را به یک نسبت از خود عبور می دهند.
فیلتر ND یکی از فیلتر های پر جاذبه و پر کاربرد برای عکاسان حرفه ای است که با استفاده از این فیلتر می توانید میزان نور ورودی به دوربین را چند استاپ کاهش دهید. در شرایطی که شما نیاز به ورود نور کمتری به دوربین خود دارید با استفاده از فیلتر های ND می توانید میزان نور را کاهش دهید. با فیلتر های ND متغییر می توانید در هر شرایط با استفاده از نیاز خود میزان نور را تنظیم نمایید.
کاهش شدت نور : فیلترهای ND در واقع شیشه هایی تیره هستند که مانند عینک آفتابی عمل کرده، میزان نور ورودی به دوربین را میکاهند. قدرت کاهندگی این فیلترها با یک عدد نمایش داده میشود که عکس آن عدد معرف میزان نور قابل عبور از فیلتر است برای مثال، فیلتر ND 4 تنها به (25%) 4/1 نور اجازه عبور میدهد ، یعنی بکمک آن میتوان با 2 استاپ سرعت پایینتر و یا 2 استاپ دیافراگم بازتر عکس گرفت. و یا فیلتر ND 8 تنها به (12.5%) 8/1 نور اجازه عبور میدهد ، یعنی بکمک آن میتوان با 3 استاپ سرعت پایینتر و یا 3 استاپ دیافراگم بازتر عکاسی کرد. بهمین ترتیب میزان نور عبور از فیلترهای ND 1000 ، ND 64 ، ND 16 ، ND 2 و …. نیز قابل محاسبه است.
برخی از موارد استفاده از این فیلتر ها :
در برخی موارد نیاز به استفاده از سرعت های پایینتر و یا دیافراگم بازتر وجود دارد و برای این منظور بایستی شدت نور محیط کاسته شود. برای مثال برای عکاسی از جریان آب با سرعت پایین بطوریکه آب نمایی کشیده شده بخود بگیرد و شدت نور محیط به حدی زیاد باشد که علیرغم بستن دیافراگم امکان دستیابی به سرعت پایین مقدور نباشد و یا در شرایطی که قصد استفاده از فلاش در نور آفتاب را داریم اما شدت نور بحدی استکه امکان استفاده از سرعتهای پایینتر از سرعت همزمانی فلاش را امکانپذیر نمیسازد، در این شرایط از فیلترهای کاهنده نور استفاده میشود.
1- استفاده در طبیعت برای افزایش زمان نوردهی و مخملی کردن آب ها و یا حرکت زیبای ابرها در آسمان( تکنیک مورد استفاده خیلی از عکاسان طبیعت ) همون لانگ اکسپوژر معروف
2- عکاسی از مکان ها و بناها با نوردهی طولانی و از بین بردن حضور انسان ها paning و moving در نور زیاد
3- در استودیو زمانی که می خواهید از فلاش ها با دیافراگم باز استفاده کنید و نور فلشهای استودیویی شما زیاد است.
4- در مواقعی که در آفتاب نیاز به فلاش پر کننده دارید و سرعت شاتر شما بالا و فلاش تاثیری روی عکسهایتان ندارد، با استفاده از این فیلتر ها می توانید سرعت شاتر را پایین تر بیاورید تا شاتر با فلاش شما سینک شود.
5- کاهش روشنایی بدون تأثیر بر رنگ یا عمق میدان
6- امکان استفاده از سرعت‌های شاتر پایین‌تر برای مات‌کردن قسمت‌های متحرک
7- کاهش عمق میدان از طریق امکان استفاده از دیافراگم‌های بازتر


5لایک
ارسال دیدگاه